www.bob.tw
×

VM guest 擴充硬碟空間

VM guest 擴充硬碟空間

C:>DISKPART

Microsoft DiskPart 版本 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
在電腦: W2K8

DISKPART>

DISKPART> list disk
磁碟 ###  狀態           大小     可用     Dyn  Gpt
——–  ————-  ——-  ——-  —  —
磁碟 0    連線              150 GB   100 GB

DISKPART> select disk 0
磁碟 0 是所選擇的磁碟。

DISKPART> list partition
磁碟分割  ###  類型              大小     位移
————-  —————-  ——-  ——-
磁碟分割  1    主要                 100 MB  1024 KB
磁碟分割  2    主要                  49 GB   101 MB

DISKPART> select partition 2
磁碟分割 2 是所選擇的磁碟分割。

DISKPART> extend
DiskPart 成功地延伸了磁碟區。

DISKPART>
DISKPART> exit

PS:
1.上述的做法是在Windows Server 2008 R2測試,其它的OS沒試過,所以…
2.實作上述的做法,還有一個前題,磁碟介面需為SCSI,IDE介面不支援…
3.Dell Basic Disk Expansion, v.1.0.4, A01 可從這裡下載 http://downloads.dell.com/app/ExtPart.exe
4.Dell Basic Disk Expansion 不支援 Windows Server 2008 R2,其它的OS沒試過,所以…